THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ ba, 07-02-2023
07-02-2023 9-8 | 98 52 | 45 96 64 80 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 98 | TRÚNG XIÊN 4: 45 96 64 80
06-02-2023 8-0 | 58 31 | 99 67 77 43 TRƯỢT | TRÚNG ST: 58 31 | TRÚNG LÔ: 99 43
05-02-2023 9-4 | 75 95 | 84 29 96 73 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG LÔ: 95 | TRÚNG LÔ: 29 73
04-02-2023 3-8 | 78 22 | 96 48 98 54 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 22 | TRÚNG LÔ: 96 48 98
03-02-2023 6-6 | 39 12 | 25 29 36 30 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 39X2 12 | TRÚNG LÔ: 25 29
02-02-2023 5-5 | 55 38 | 81 98 02 42 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 5 | TRÚNG ST: 55 38 | TRÚNG LÔ: 02 42
01-02-2023 3-8 | 69 09 | 38 89 53 27 TRÚNG ĐẦU: 3 TRÚNG ĐUÔI: 8 | TRÚNG LÔ: 09 | TRÚNG LÔ: 38X2 89
31-01-2023 6-1 | 07 84 | 08 58 25 91 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 07 84 | TRÚNG LÔ: 08
30-01-2023 7-9 | 29 99 | 98 25 24 64 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 29 99 | TRÚNG XIÊN 4: 98 25 24X2 64
29-01-2023 7-8 | 89 27 | 23 66 15 20 TRÚNG ĐẦU: 7 | TRÚNG ST: 89 27 | TRÚNG XIÊN 4: 23 66 15 20
28-01-2023 0-9 | 83 30 | 45 87 26 86 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 83 30 | TRÚNG LÔ: 87X2 26
27-01-2023 5-9 | 08 83 | 39 04 82 94 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 08 83 | TRÚNG LÔ: 39 82 94
26-01-2023 6-7 | 04 64 | 25 85 00 83 TRÚNG ĐẦU: 6 | TRÚNG ST: 04 64X2 | TRÚNG XIÊN 4: 25 85 00 83
25-01-2023 6-1 | 71 43 | 42 47 58 72 TRÚNG ĐUÔI: 1 | TRÚNG ST: 71 43 | TRÚNG LÔ: 47
24-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ
23-01-2023 NGHỈ TẾT BẢO TRÌ