THỐNG KÊ KẾT QUẢ MỖI NGÀY
NGÀY CẤP ĐẦU ĐUÔI + SONG THỦ + XIÊN 4 KẾT QUẢ
Thứ năm, 25-07-2024
23-07-2024 6-4 | 05 88 | 37 44 63 74 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 4: 37 44 63 74
22-07-2024 9-4 | 21 28 | 44 12 38 36 TRÚNG ĐẦU: 9 | TRÚNG ST: 21X2 28 | TRÚNG XIÊN 4: 44 12 38 36
21-07-2024 9-0 | 42 21 | 16 07 06 97 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 42 21X2 | TRÚNG LÔ: 07 06
20-07-2024 7-2 | 97 82 | 04 25 96 81 TRÚNG ĐUÔI: 2 | TRÚNG ST: 97 82 | TRÚNG LÔ: 04
19-07-2024 7-7 | 84 91 | 10 39 48 65 TRÚNG ĐẦU: 7 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG LÔ: 84 | TRÚNG LÔ: 39 48
18-07-2024 5-9 | 45 49 | 69 66 30 05 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 45 49 | TRÚNG LÔ: 69 05
17-07-2024 5-9 | 00 23 | 81 36 18 26 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG ST: 00 23 | TRÚNG LÔ: 81 36 18
16-07-2024 8-9 | 88 39 | 60 97 09 79 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 39 | TRÚNG XIÊN 4: 60 97 09X2 79
15-07-2024 2-2 | 42 84 | 63 30 52 97 TRƯỢT | TRÚNG LÔ: 84 | TRÚNG XIÊN 4: 63X2 30X2 52 97
14-07-2024 0-9 | 99 98 | 01 19 17 10 TRÚNG ĐẦU: 0 | TRÚNG ST: 99 98 | TRÚNG LÔ: 01 10
13-07-2024 6-0 | 20 14 | 20 76 89 77 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 0 | TRÚNG ST: 20 14 | TRÚNG LÔ: 20 76X2 89
12-07-2024 1-9 | 98 52 | 21 12 94 72 TRÚNG ĐẦU: 1 TRÚNG ĐUÔI: 9 | TRÚNG LÔ: 52 | TRÚNG LÔ: 12 72X2
11-07-2024 2-2 | 45 95 | 69 58 32 07 TRÚNG ĐẦU: 2 | TRÚNG LÔ: 45 | TRÚNG LÔ: 32X2 07
10-07-2024 9-4 | 60 05 | 94 32 13 63 TRÚNG ĐẦU: 9 TRÚNG ĐUÔI: 4 | TRÚNG ST: 60 05 | TRÚNG XIÊN 4: 94 32 13 63X2
09-07-2024 6-6 | 66 52 | 73 48 84 93 TRÚNG ĐẦU: 6 TRÚNG ĐUÔI: 6 | TRÚNG ST: 66X2 52 | TRÚNG LÔ: 73X2 48 93
08-07-2024 5-7 | 88 48 | 53 67 37 78 TRÚNG ĐẦU: 5 TRÚNG ĐUÔI: 7 | TRÚNG ST: 88 48 | TRÚNG LÔ: 53 67 78