NGÀY CẤP ĐỀ + BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 04-12-2023
04-12-2023 94 | 21 TRÚNG ĐỀ: 94 | TRÚNG BT: 21
03-12-2023 27 | 13 TRƯỢT | TRÚNG BT: 13
02-12-2023 85 | 13 TRÚNG ĐỀ: 85X2 | TRƯỢT
01-12-2023 00 | 82 TRÚNG LÔ: 00 | TRÚNG BT: 82
30-11-2023 06 | 58 TRƯỢT | TRÚNG BT: 58
29-11-2023 46 | 89 TRƯỢT | TRÚNG BT: 89
28-11-2023 13 | 09 TRÚNG ĐỀ: 13 | TRÚNG BT: 09X2
27-11-2023 57 | 57 TRÚNG ĐỀ: 57 | TRÚNG BT: 57
26-11-2023 63 | 68 TRƯỢT | TRÚNG BT: 68
25-11-2023 16 | 60 TRÚNG ĐỀ: 16 | TRÚNG BT: 60
24-11-2023 52 | 65 TRÚNG ĐỀ: 52 | TRƯỢT
23-11-2023 99 | 63 TRÚNG ĐỀ: 99 | TRÚNG BT: 63X2
22-11-2023 70 | 22 TRÚNG ĐỀ: 70X2 | TRÚNG BT: 22
21-11-2023 65 | 55 TRÚNG LÔ: 65 | TRÚNG BT: 55