NGÀY CẤP SIÊU LÔ + XIÊN 2 KẾT QUẢ
Thứ ba, 05-12-2023
04-12-2023 45 | 59 20 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 59 20
03-12-2023 38 | 74 17 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 74 17
02-12-2023 64 | 30 23 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 30 23
01-12-2023 52 | 24 11 TRƯỢT | TRƯỢT
30-11-2023 13 | 19 18 TRÚNG SL: 13X2 | TRÚNG LÔ: 19
29-11-2023 68 | 08 87 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 08 87
28-11-2023 09 | 11 32 TRÚNG SL: 09X2 | TRÚNG LÔ: 32
27-11-2023 27 | 57 73 TRÚNG SL: 27 | TRÚNG LÔ: 57
26-11-2023 43 | 53 44 TRÚNG SL: 43X2 | TRÚNG LÔ: 53X2
25-11-2023 91 | 27 98 TRÚNG SL: 91X2 | TRƯỢT
24-11-2023 03 | 64 62 TRÚNG SL: 03X2 | TRÚNG XIÊN 2: 64 62
23-11-2023 69 | 75 51 TRƯỢT | TRÚNG XIÊN 2: 75 51
22-11-2023 98 | 50 61 TRÚNG SL: 98X2 | TRÚNG XIÊN 2: 50 61
21-11-2023 29 | 27 29 TRÚNG SL: 29X2 | TRÚNG XIÊN 2: 27 29X2