NGÀY CẤP SVIP 3 CÀNG KẾT QUẢ
Thứ hai, 04-12-2023
04-12-2023 794 TRƯỢT
03-12-2023 716 TRÚNG SVIP 3C: 716
02-12-2023 585 TRƯỢT
01-12-2023 401 TRƯỢT
30-11-2023 525 TRƯỢT
29-11-2023 041 TRƯỢT
28-11-2023 913 TRÚNG SVIP 3C: 913
27-11-2023 968 TRƯỢT
26-11-2023 873 TRÚNG SVIP 3C: 873
25-11-2023 816 TRÚNG SVIP 3C: 816
24-11-2023 952 TRÚNG SVIP 3C: 952
23-11-2023 999 TRÚNG SVIP 3C: 999
22-11-2023 770 TRƯỢT
21-11-2023 966 TRƯỢT