NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ hai, 04-12-2023
04-12-2023 08 TRÚNG SVIP BT: 08
03-12-2023 96 TRÚNG SVIP BT: 96
02-12-2023 33 TRÚNG SVIP BT: 33
01-12-2023 17 TRÚNG SVIP BT: 17
30-11-2023 26 TRÚNG SVIP BT: 26X2
29-11-2023 35 TRƯỢT
28-11-2023 48 TRÚNG SVIP BT: 48
27-11-2023 27 TRÚNG SVIP BT: 27
26-11-2023 67 TRÚNG SVIP BT: 67
25-11-2023 97 TRÚNG SVIP BT: 97
24-11-2023 52 TRÚNG SVIP BT: 52
23-11-2023 34 TRƯỢT
22-11-2023 98 TRÚNG SVIP BT: 98X2
21-11-2023 47 TRƯỢT