NGÀY CẤP SVIP BẠCH THỦ KẾT QUẢ
Thứ ba, 07-02-2023
07-02-2023 83 TRÚNG SVIP BT: 83
06-02-2023 35 TRÚNG SVIP BT: 35
05-02-2023 60 TRÚNG SVIP BT: 60
04-02-2023 88 TRÚNG SVIP BT: 88
03-02-2023 90 TRÚNG SVIP BT: 90
02-02-2023 06 TRÚNG SVIP BT: 06
01-02-2023 47 TRÚNG SVIP BT: 47
31-01-2023 77 TRÚNG SVIP BT: 77
30-01-2023 29 TRÚNG SVIP BT: 29
29-01-2023 91 TRƯỢT
28-01-2023 86 TRƯỢT
27-01-2023 73 TRƯỢT
26-01-2023 40 TRÚNG SVIP BT: 40
25-01-2023 19 TRƯỢT